Kadıky Escort Kadıky Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Kadıky Escort Kartal Escort Maltepe Escort
Genel

Dünya Liderlerinin Atatürk İle İlgili Görüşleri

Written by

Dünya liderlerinin gözünde Atatürk
Dünya Liderlerinin Mustafa Kemal Atatürk Hakkındaki Sözleri
Dünya Liderlerinin Atatürk İle İlgili Görüşleri

ATATÜRK İLHAM KAYNAĞIYDI
Habib Burgiba
(Tunus Devlet Başkanı)
Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. 0 zamanlar kendi kendime diyordum: Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, onun ruhuna bu kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım?
(Cumhuriyet, 26 Mart 1965)

SADIK DOSTLUK DUYGULARI
Charles de Gaulle
(Fransa Devlet Başkanı)
Büyük Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönümü nedeniyle Fransız ulusunun, Türk ulusuna karşı duymakta olduğu sadık dostluk duygulannı dile getirmek isterim. Türkiye tarihi, bugün, her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir durumdadır. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. MemleketlerimiZ arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temelini oluşturur.
(Vatan, 10 Kasım 1963)

BUTUN ÇAĞLARIN LİDERİ
Eyüp Han
(Pakistan Devlet Başkanı)
Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. Biz Pakistan’da O’nu, gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. 0, yalnız sizin ulusunuzun sevgili önderi değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık duygularıyla O’na çevirmişlerdir.
(Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

ATATURK’UN YÖNETİMİNDEKİ TURKİYE
Nikita S. Hruşçef
(Sovyetler Birliği Başkanı)
Yakın ve Orta Doğuda ilk cumhuriyet, doğuşunu O’na borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun milli özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur.
Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye’nin uluslararası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.
(Milliyet, 10 Kasım 1963)

YUZYILIMIZIN BUYUK ÖNDERİ
John F. Kennedy
(ABD Başkanı)
Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk ulusuna ilham veren önderliğini, modem dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır. Şuphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk’ün ve Türkiye’nin giriştiği derin ve geniş devrimler kadar bir ulusun kendisine olan güvenini daha başarıyla belirten bir başka örnek gösterilemez.
(Hürriyet, 10 Kasım 1963)

KAHRAMAN VE CESUR ASKER
Sir A. Douglas Home
(Ingiltere Başbakanı)
Mustafa Kemal ismini bundan 50 yıl önce seçkin bir Türk komutanı olarak duymuştuk. Daha sonra barışın kuruluşuyla devlet adamlığı özelliklerini ortaya koymak fırsatını elde etmesi, büyük milli önderlerden biri olarak O’na tarihin en yüce mevkilerinden birini kazandırmıştır. 0 kahraman ve cesur askeri saygıyla, modern Türkiye’nin gerçek babası olan devlet adamını da hayranlık ve şükranla anıyoruz.
(Cumhuriyet, 10 Kasım 1963)

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EN BÜYÜK DEVLET ADAMI
Franklin D. Roosevelt
(Amerika Birleşik Devletleri Başkanı)
Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O’nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin Dışişleri Bakanı Litvinof la görüşürken, onun fikrince bütün Avrupa’nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa’da yaşamadığını, Boğazların gerisinde, Ankara’da yaşadığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.
(Üç Adam, Kemal Atatürk-Roosevelt-Mussolini, 1937)

YÜZYILIMIZIN DAHİSİ
D. Lloyd George
(İngiltere Başbakanı)
Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. (1922)
(K. Atatürk ve Milli Mücadele T., 1958, s. 508)

“ATA’NIN ÖLÜMÜ BÜYÜK KAYIPTIR”
Winston Churchill
(İngiltere Başbakanı)
Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.
(Tan, 18 Aralık 1938)

YÜKSEK ANLAYIŞLI ÖNDER
V. İliç Lenin
(Rus ihtilali lideri)
Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. 0, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum. (1921)
(Tek Adam, 1964, s. 378)

20131110-092238.jpg

Yazar Hakkında

Kadıky Escort Kadıky Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Kadıky Escort Kartal Escort Maltepe Escort

Leave a Comment

Kadıky Escort Kadıky Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Kadıky Escort Kartal Escort Maltepe Escort